dilluns, 28 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVIII)

358
—Digues, foll, què és religió?—. Respòs: —Nedeetat de pensa e desirar morir per honrar mon amat, e renunciar al món per ço que no haja embargament a contemplar-lo e a dir veritat de sos honraments.—R. Llull, Llibre d’amic e amat