dilluns, 5 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXVI)

366


Finalitza ací el nostre homenatge a mestre Ramon Llull , durant 365 dies hem fet una entrada diària del Llibre d'Amic e Amat, començant en setembre de 2015 i acabant el 5 de desembre de 2016, en el 700 aniversari de la seua mort.

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXV)

365


—Digues, foll, ¿què és aquest món?—. Respòs: —Presó dels amadors, servidors de mon amat—. —¿E qui els met en presó?—. Respòs: —Consciència, amor, temor, renunciament, contricció, companyia d’àvol gent; e és treball sens guardó, on és puniment.—


Cor Blanquerna havia a tractar del Llibre de la Art de contemplació, per açò volc finir lo Llibre de l’amic e l’amat, lo qual és acabat a glòria e llausor de nostre Senyor Déus.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 4 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXIV)

364Amor escalfava e aflamava l’amic en membrança de son amat. E l’amat lo refredava ab llàgremes e plors, e ab oblidament dels delits d’aquest món, e ab renunciament dels vans honraments. E creixien les amors con l’amic membrava per qui sostenia llangors, tribulacions, ni los hòmens mundans per qui sostenien treballs, persecucions.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 3 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXIII)

363Embriagava’s l’amic de vi, qui membrava, entenia e amava l’amat. Aquell vi amarava l’amat ab sos plors e ab les llàgremes de son amic.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 2 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXII)

362—Digues, foll, ¿per què parles tan subtilment?—. Respòs: —Per ço que sia ocasió a exalçar enteniment e les noblees de mon amat, e perquè per més hòmens sia honrat, amat e servit.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 1 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXI)

361Encontraren-se dos amics. La un mostrava son amat, e l’altre l’entenia. E era questió, qual d’amdós era pus prop a son amat. E per la solució, l’amic havia coneixença de la demostració de la trinitat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat