dimecres, 23 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIII)

353Amava la volentat de l’amic si mateixa, e l’enteniment demanà-li si era pus semblant a son amat en amar si mateixa o en amar son amat, con sia cosa que son amat sia pus amant si mateix que nulla altra cosa. E per açò és questió, segons qual responsió la volentat poc respondre a l’enteniment pus vertaderament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat