divendres, 26 d’octubre del 2012

Rúbriques per a valorar activitats & Comencen les exposicions

Aquestes dues setmanes heu conegut una ferramenta nova per a orientar algunes activitats orals o escrites que també té la missió principal de valorar processos i resultats d'aprenentatges concrets: la rúbrica o matriu d'avaluació. La primera fou adjuntada al treball de comentari escrit que vau realitzar a classe en una sessió o poc més. A més de l'esquema del comentari aconsellat, que podíeu seguir o recrear al vostre aire però amb una estructura clara, hi havia al darrere una matriu amb uns ítems que orientarien la qualificació del professor, i que l'estudiant coneixia per a cenyir la tasca a determinats objectius.
Doncs bé, la següent rúbrica que fareu servir serà la d'elaboració i exposició del treball de Literatura que redacteu per equips. Ja s'ha distribuït en classe avui o es farà dilluns pròxim. Conté cinc criteris bàsics escalats en tres graus de consecució. Què es tindrà en compte en l'activitat oral? 
  1. La correcció lèxica i gramatical (20%)
  2. Pronunciació i volum de veu (20%)
  3. La memorització del treball i l'amenitat com es presenta (20%)
  4. L'ordenació i claredat del contingut exposat (20%)
  5. L'èmfasi que es fa en la informació elemental que s'aporta per a ajudar a la memorització (20%)
La graduació de cada ítem recorre tres trams per a mostrar clarament com resultaria una exposició dolenta, una d'acceptable i una de bona. Seria interessant que assajàreu a casa una mica la manera com explicareu als companys de classe el vostre treball. Recordeu que, en la comunicació oral, val més ser sintètics i interessar amb poques idees elementals ben seleccionades, que no "ficar un rotllo" amb dades, dates i biografies, la informació de les quals no guarden massa relació amb el marc del treball: conéixer la importància dels autors proposats, les característiques dels poemes o la transcendència d'alguns esdeveniments històrics que foren determinants per a la societat i la Literatura de l'època i posterior si ve al cas.

Un consell per als qui fareu servir presentacions power point: porteu la presentació abaixada en format PDF en un pen-driver per a usar-la a classe. Els nostres ordinadors amb el programa Lliurex i el navegador Firefox no permeten veure les presentacions de Google Drive fins que no descarreguem el Chromium. Estem convençuts que fareu un bon treball i que tots n'aprendrem un muntó.

- - - - -
ANNEX:
-Dos exemples de rúbriques semblants a les nostres

diumenge, 14 d’octubre del 2012

Comencem a preparar els treballs de Literatura en grup

És cert, com opineu alguns al blog d'aula, que la setmana passada va ser una mica "rara" amb dues festivitats. Dos grups de primer no vau tenir més que una classe de Valencià i els altres grups van avançar molt en les tres classes. De tal manera que el 21 T ja ha fet la prova de comentari dels poemes a classe dijous passat, mentre que la resta heu d'acabar-ne la lectura i els comentaris. Els textos crítics redactats a classe pels pioners del 21T no han eixit malament, ans al contrari. Per als qui haureu de fer-los aquesta setmana o la pròxima, no heu de tenir por. El professor us explicarà amb antelació l'objectiu de l'activitat, l'esquema de comentari que desplegareu i la "rúbrica" d'avaluació. Serà un passeig per a aquells que porteu els poemes llegits i les preguntes dels comentaris ja preparades amb certa profunditat.

Aquesta setmana es presenta estranya també. Alguns grups fareu vaga d'estudiants entre una i tres jornades, i fins que no comencen les classes no en coneixerem el vostre seguiment i les absències. Per tal de no despenjar-vos del tot, us suggerim que llegiu els propers dies els nous escrits d'aquest blog on els professors us donaran algunes pautes de treball per a preparar l'elaboració i l'exposició de les "recerques" sobre Literatura que ens hem distribuït. En aquest apunt va la primera idea amb tutorial.

Aquesta setmana heu d'iniciar la investigació del vostre tema particular de Literatura o comentari de poema assignat per tal  d'exposar-lo a partir del 22 o 23 d'octubre, el grup 21T, si més no. El calendari concret d'exposició us l'assignarà el professor després d'escoltar-vos aquests dies. Doncs bé, els treballs que fareu en grup haureu d'elaborar-los i compartir-los en línia amb la resta de membres del grup -heu de conéixer els seus e-mails. Es faran en Google Drive (tant el document escrit com la presentació power point). És necessari que algun membre del grup assumisca el paper de coordinador/a per tal d'obrir els dos documents en línia (text i presentació), i per a convidar els companys a col·laborar-hi, cadascú redactant el seu propi treball en el document compartit. El procediment està explicat d'una manera bàsica i esperem que clara en el  tutorial de més avall, que volem que llegiu atentament. Tots podeu provar de seguir els passos a veure quin membre del grup s'aclareix més amb el procediment que s'hi relata.

Pel que fa a la bibliografia i fonts de consulta, el material d'on podeu extraure la informació per al treball es troba tant en la introducció del llibre de lectura -que es queda minsa-, com al nostre wiki del curs (cliqueu a l'enllaç) i en la recerca que fareu a Internet. Recordeu que es necessiten dues fonts diferents, com a mínim, per a redactar-lo.

Per qualsevol dubte que sorgisca sobre la marxa, podeu sol·licitar-ne aclariments amb un comentari en aquest post concret.

----------
ANNEXOS
  1. Document lliurat a classe i consultable en línia: Guia del treball d'investigació. Orientacions.
  2. Tutorial alternatiu molt clar per a iniciar-se en Google Drive. Hostatjat en Scribd.

diumenge, 7 d’octubre del 2012

Tutorial bàsic per a publicar als blogs d'aula

La gran majoria dels alumnes de 1r de Bat s'ha embarcat ja a publicar als blogs portfolis d'aula sense explicacions tècniques prèvies o amb alguna breu sessió aclaridora sobre el funcionament de l'edició en Blogger. Això no obstant, queden encara alguns estudiants sense encetar el seu apunt setmanal després de dues setmanes. Per si el problema és purament tècnic, hem elaborat un tutorial en format de presentació "power point" per a orientar la publicació del diari setmanal en cada "bitàcola". Per a entrar a publicar cal haver sigut invitat per mitjà del nostre compte de Gmail. Hem d'obrir el correu i acceptar la invitació. A la majoria dels nouvinguts a Google us fan fer un passeig per a caracteritzar el vostre perfil. Allí heu d'escriure el nom i el cognom real. Poseu qualsevol imatge que l'acompanye (no cal una foto personal), escriviu l'edat, el sexe i no serà necessària cap més informació per començar a usar el compte obert. A partir d'aquest moment, seguiu les instruccions donades en el tutorial següent. Bona navegació.

Una visita a la biografia dels poetes que estem llegint

Estem convençuts que de cara al treball d'investigació que farem en acabar de llegir els sis poemes trobareu molta informació a Internet i que la sabreu seleccionar i reelaborar per a fer una breu i sucosa exposició del tema que hàgeu triat.
A classe ens centrem durant les tertúlies fonamentalment en la forma i els continguts dels sis textos lírics per tal de generar un cert interés per a conéixer millor els seus autors i l'època en què van viure. Per exemple: Ibn Khafadja (amb la transcripció internacional, si no, seria Jafaia), nascut el 1058 a Alzira, és el millor i més recordat dels poetes de Xarq al-Andalus, i a vosaltes us ha agradat força el seu poema "El viatge de les mans".
La comtessa de Dia (poble d'Occitània), anomenada Beatriu, ens presenta la més famosa cançó femenina de la poesia occitana. En la web que enllacem s'explica molt bé el contingut del poema "Tinc un desfici, ai, inclement", així com allò que se sap de la seua biografia.
Hem seleccionat dues balades (gènere literari i musical alhora): l'una d'Andreu Febrer i l'altra de Roís de Corella. A Youtube prodríeu trobar adaptacions musicals modernes que se n'han fet, sobretot pel cantant de Xàtiva, Raimon. Per acabar, Ausiàs March i Jaume Roig són els altres dos grans escriptors valencians, cadascun d'ells en una òrbita diferent pel que fa a l'estil i als missatges de les seues obres.
A mesura que llegirem més detingudament aquesta selecció poètica i ens endinsem en la vida i obra dels autors, ens interessarà més aquesta època tan poc coneguda entre els estudiants de les nostres lletres. Joan Fuster ho diu clarament al seu Diccionari per a ociosos (en Pdf): "Basta que mires cinc minuts seguits una cosa, la cosa més insignificant, perquè arribe a interessar-te..." I nosaltres ho creiem així.

dimarts, 2 d’octubre del 2012

Guia per al comentari dels sis poemes

Per a la vostra base de dades del trimestre fem pública la guia de comentari dels dos primers poemes que han inaugurat la lectura de la lírica medieval: les composicions d'un poeta arabigovalencià i la trobairitz "Comtessa de Dia". Hi falten els poemes d'Andreu Febrer, Ausiàs March, Jaume Roig i Roís de Corella, amb qui acabarem aquestes pràctiques. Per això completem la primera guia amb les preguntes específiques que es formularan per als quatre poemes restants i que respondrem a classe tant en grups com individualment els dies propers. Apareixen en el segon document incrustat i podreu descarregar-vos-el i imprimir-lo ja que no en durem còpies a les pròximes sessions. Ah! No oblideu agafar ja el llibre Les veus del temps (I) qual el professor us el demane.
Poemes amb Guia de lectura per a la tertúlia i el Quadern d'escriptura-Ibn Khafaja-Trobairitz
Guia de lectura de sis poemes medievals trets del llibre Les veus del temps