Publicar

En aquesta pàgina expliquem dues coses diferents: la primera és la manera com pots entrar a publicar en el blog portfoli i com funciona la barra d'edició amb la qual escriuràs l'entrada que constituirà el teu diari setmanal: com s'incrusta una foto i, si cal, la forma com s'enllaça amb algun document o web; la segona és una orientació per a la redacció del teu diari setmanal (l'entrada del blog), un "diari de vida" on mostraràs continguts i aprenentatges, valoracions, dificultats i reptes superats.

1. Revisa aquesta presentació si vols aprendre a publicar en el blog i et trobes molt perdut. Recorda que has d'haver sigut convidat per correu. Si no, sol·licita-ho al professor:2. Pel que fa als continguts, l'extensió de cada post serà variable, però contindrà un mínim de 250 paraules. Hi haurà, si més no, tres paràgrafs que separen els continguts i una imatge que complemente el vostre missatge, relacionada amb algun dels temes que abordeu.

Què relatar en l'escrit? La idea no és contar detalladament tot allò que s'ha fet en les tres sessions de la setmana, dia a dia, ni reconstruir o repetir tots els continguts que s'han tractat a classe. En realitat, caldria seleccionar molt bé allò que ha sigut per a tu més significatiu: algun tema concret, alguna activitat, un exercici, un plantejament, un debat sostingut a classe, la utilitat d'algun exercici, algun contingut teòric rellevant... Tu selecciones cada setmana només algun dels punts que relacionem ací, o d'altres nous que et poden venir al cap. A mesura que passen els dies redactaràs amb més desimboltura, ja ho veuràs.
  • Síntesi personal dels aprenentatges, de les activitats, dels continguts més importants de la setmana, ...;
  • Reflexió sobre alguna dificultat trobada en la teoria explicada, en les activitats; relat de les investigacions seguides, les solucions donades, etc. Valoracions d'activitats, d'opinions expressades a classe; aportació d'idees teues per a la millor dinàmica del grup...;
  • Publicació dels treballs individuals o en grup en tots els formats en què s'hagen elaborat: text, presentació, àudio, vídeo, mapa conceptual, etc. Hi contindrà una breu explicació del procés de realització, les dificultats i solucions donades i l'aprenentatge principal de l'activitat, ja siga en el pla del contingut o dels procediments de recerca i textualització.
  • No oblideu, en acabar la redacció de l'apunt, de posar en l'espai d'etiquetes o tags el vostre cognom en majúscules i només la inicial o inicials sense punt del nom, sempre de la mateixa manera. Un exemple: ORTIZ T o SUBIRATS MJ per a Teresa Ortiz o Manel Josep Subirats.
La finalitat del teu diari setmanal és doble: millorar l'expressió escrita en tots els plans (ortogràfic, lèxic i gramatical), i fomentar la reflexió i l'esperit crític que t'ajude en el teu aprenentatge.
- - - - - - 
Portfolis del curs 2013-14: