dissabte, 31 d’octubre del 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XL)40


Ab ulls de pensaments, llanguiments, de sospirs,  e de plors, esguardava l’amic son amat; e ab ulls de gràcia, justícia, pietat, misericòrdia, liberalitat, l’amat esguardava son amic. E l’aucell cantava lo plaent esguardament damunt dit.


R. Llull, Llibre d'amic e amat

divendres, 30 d’octubre del 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXIX)                                                 39


Llevà’s matí l’amic, e anava cercant son amat; e atrobà gents qui anaven per la via, e demanà si havien vist son amat. Respongueren-li dient quan fo aquella hora que son amat fo absent a sos ulls mentals. Respòs l’amic, e dix: —Anc, pus haguí vist mon amat en mos pensaments, no fo absent a mos ulls corporals, cor totes coses visibles me representen mon amat.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat

dijous, 29 d’octubre del 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXVIII)38


Demanaren a l’amic, per què era son amat gloriós. Respòs: —Per ço cor és glòria—. Digueren-li per què era poderós. Respòs: —Per ço cor és poder—. Ni per què és savi: —Per ço cor és saviesa—. Ni per què és amable: —Per ço cor és amor.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat