dimarts, 31 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLIII)

253–Digues, foll, vols morir?–. Respòs que hoc: –En los delits d’aquest món e en los pensaments dels maleïts qui obliden e deshonren mon amat; en los quals pensaments no vull ésser entès ni volgut, pus que no hi és mon amat.–


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 30 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLII)

252Estava l’amic un dia denant molts,  hòmens que son amat havia en est món massa honrats, per ço cor lo deshonoraven en llurs pensaments. Aquells menyspreaven son amat e escarnien sos servidors. Plorà  l’amic, tirà sos cabells, baté sa cara e rompé sos vestiments, e cridà altament: –¿Fo anc fet tan gran falliment con menysprear mon amat?–

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 29 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLI)

251En la presó de l’amat eren malanances, perills, llanguiments, deshonors, estranyedats, per ço que no embargassen son amic a lloar sos honraments, e a enamorar los hòmens qui l’han en menyspreament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 28 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCL)

250Morí l’amic per força de gran amor. Soterrà’l en sa terra l’amat, en la qual fo  l’amic resuscitat. E és questió l’amic de qual reebé major do.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 27 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLIX)

249Havia en l’amic dos pensaments: la un cogitava tots jorns en la essència e en les virtuts de son amat; e l’altre cogitava en les obres de son amat. E per açò era questió qual pensament era pus llugorós, pus agradable a l’amat e a l’amic.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 26 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLVIII)

248Aucís amor en lo coratge de son vertader amic totes coses, per ço que hi pogués viure e caber, e hagra mort l’amic si no hagués membrança de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 25 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLVII)

247Solvé l’amat amor, e llicencià les gents que en prenguessen a tota llur volentat; e a penes atrobà amor qui la metés en son coratge. E per açò plorà l’amic e hac tristícia de la deshonor que amor pren çajús enfre nós, per falses amadors e per hòmens desconeixents.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 24 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLVI)

246Questió fo feta a l’amic on és major perill: o en sostenir treballs per amor, o benanances. Acordà’s l’amic ab son amat, e dix que perills per malanances són per impaciència, e perills per benanances són per desconeixença.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 23 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLV)

245–Digues, foll, què és solitudo?–. Respòs: –Solaç e companyia d’amic e amat–. –¿E què és solaç e companya?–. Respòs que solitudo estant en coratge d’amic qui no membra mas tan solament son amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 22 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLIV)

244Malalta era amor. Metjava-la l’amic  ab paciència, perseverança, obediència, esperança. Guaria l’amor, e emmalaltia l’amic. Sanava-lo l’amat donant-li 
remembrament de ses virtuts e de sos honraments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 21 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLIII)

243Turmentava amor l’amic, per lo qual turment plorava e planyia l’amic. Cridava’l son amat que s’acostà’s a ell per ço que sanàs. On, pus l’amic a son amat s’acostava, pus fortment amor lo turmentava, cor més d’amor sentia. E cor més de plaers sentia on més amava, pus fortment l’amat de sos llanguiments lo sanava. 


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 20 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLII)

242Digues, foll, ¿vols ésser franc de totes coses?–. Respòs que hoc, exceptat son amat. –Vols ésser catiu?–. Respòs que hoc: –De sospirs e pensaments, treballs, e perills, e exils, plors, a servir mon amat, al qual són creat per lloar ses valors.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 19 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLI)

241


–Digues, foll, ¿d’on has tes necessitats?–. Respòs: –De pensaments, e de desirar, adorar, treballar, perseverança–. 
–E d’on has totes aquestes coses?–. Respòs: –D’amor–. 
–E d’on has amor?–. –De mon amat–. –E d’on has ton amat?–. –De si mateix tan solament.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat 


dimecres, 18 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXL)

240Deïa l’amic que ciència infusa venia de volentat, devoció, oració, e ciència adquisita venia de estudi, enteniment. E per açò és questió qual ciència és pus tost en l’amic, ni qual li és pus agradable, ni qual és major en l’amic.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 17 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXIX)

239Adormí’s l’amic e morí amor, car no hac de què visqués. Despertà’s l’amic e reviscolà amor en los pensaments que l’amic tramès a son amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 16 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXVIII)

238


–Digues, foll, ¿qual feix és pus feixuc e pus greu: o treballs per amor, o treballs per desamor?–. Respòs que ho demanàs als hòmens qui fan penitència  per amor de son amat o per temor dels turments infernals.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 15 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXVII)

237Demanaren a l’amat qui era son amic. Respòs que aquell qui per honrar e lloar sos honraments no dubtava nulles coses, e qui a totes coses renunciava per obeir sos manaments e sos consells.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 14 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXVI)

236Demanaren a l’amic qui era son amat. Respòs que ço qui el faïa amar, desirar, llanguir, sospirar, plorar, escarnir, morir.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 13 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXV)

235–Digues, foll, què és amor?–. Respòs: –Amor és concordança de tesòrica e de pràctica a una fi, a la qual se mou lo compliment de la volentat de l’amic, per ço que faça a les gents honrar e servir mon amat–. E és questió si la fi cové pus forment ab la volentat de l’amic qui desitja ésser ab son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 12 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXIV)

234Amor és mar tribulada de ondes e de vents, qui no ha port ni ribatge. Pereix l’amic en la mar, e en son perill pereixen sos turments e neixen sos compliments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 11 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXIII)

233Asoliava’s l’amic, e acompanyaven son cor pensaments, e sos ulls llàgremes e plors, e son cos afliccions e dejunis. E con l’amic tornava en la companyia de les gents, desenparaven-lo totes les coses damunt dites, e estava l’amic tot sol enfre les gents.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 10 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXII)

232Los senyals de les amors que l’amic ha a son amat són, en lo començament, plors, e en lo mig tribulacions, e en la fi mort. E per aquells senyals l’amic preïca los amadors de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 9 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXI)

231Mesclà amor los treballs e els plaers en los pensaments de l’amic; e clamaren-se los plaers, d’aquell mesclament, e acusaren amor a l’amat; e feniren e deliren los plaers, con l’amat los hac departits dels turments que amor dóna a sos amadors.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 8 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXX)

230Venc l’amat albergar a l’hostal de son amic, e féu-li son amic llit de pensaments; e servien-li sospirs e plors. E pagà l’amat son hostal, de remembraments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 7 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXIX)

229En lo cor de l’amic s’ajusten los nobles capteniments de l’amat, e muntipliquen los pensaments e els treballs de l’amic, lo qual fóra finit e mort si l’amat muntiplicàs en los pensaments de l’amic pus de sos honraments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 6 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXVIII)

228Deïa l’amic a son amat: –Amable amat! Tu has mos ulls acostumats e nodrits a veer, e mes orelles a oir, tos honraments; e per açò és acostumat mon cor a pensaments, per los quals has acostumat mos ulls a plorar e mon cos a llanguir–. Respòs l’amat a l’amic, e dix que sens aitals costumes e nodriments no fóra escrit en lo llibre son nom, en lo qual són escrits tots aquells qui  vénen a eternal benedicció, e són delits llurs noms del llibre on són escrits aquells qui van a eternal maledicció.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 5 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXVII)

227Deïa l’amic: –No es cuid mon amat que jo sia departit a amar altre amat; cor amor m’ha tot ajustat a amar un amat tan solament–. Respòs l’amat, e dix: –No es cuid mon amic que jo sia amat e servit per ell tan solament, ans he molts amadors per qui són amat pus fortment e pus llongament que per sa amor.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 4 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXVI)

226Partí’s volentat de l’amic, e donà’s a l’amat; e l’amat mès en presó la volentat en l’amic, per ço que fos per ell amat e servit.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 3 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXV)

225Volc pujar molt altament la volentat de l’amic per ço que molt amàs son amat, e manà a l’enteniment que pujàs a tot son poder; e l’enteniment ho manà al remembrament. E tots tres pujaren contemplar l’amat en sos honraments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 2 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXIV)

224Veïns de l’amic són los bells capteniments de l’amat, e los veïns de l’amat són los pensaments de son amic, e los treballs e els plors que sosté per amor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 1 de maig del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXIII)

223Questió fo si amor era pus prop a pensament o a paciència. Solvé l’amic la questió, e dix que amor és engenrada en los pensaments, e és sostentada en la paciència.

R. Llull, Llibre d’amic e amat