dissabte, 15 de desembre del 2012

La variació lingüística: comencem pels registres

Un mapa mental -bàsic- de la variació lingüística
Una vegada acabats els exàmens de la primera avaluació continuem abordant els darrers factors de l'adequació textual des de la variació lingüística. Alguns grups ja tenen aquests quatre fulls introductoris (cliqueu) del nou tema sobre el qual farem algunes activitats proposades al final o en nous fulls d'exercicis. Hem començat per la variació estilística (funcional) ja que és la que presenta una major diversitat i està condicionada per factors que depenen de l'individu de manera conscient i que ha d'aprendre a controlar per tal d'adaptar-se a les diverses situacions de comunicació:
  1. el tema
  2. la intenció
  3. la relació entre l’emissor i el receptor
  4. el canal

    En passar les vacances de Nadal tractarem a classe la variació diatòpica o dialectal de la nostra llengua per mitjà de textos orals i audiovisuals i tancarem la multiplicitats de factors que determinen la nostra adequació lingüística a les situacions comunicatives. Reproduïm ací el quadre general dels quatre tipus de variació que estudiarem.
FACTORS
TIPUS DE VARIACIÓ
EXPLICACIÓ  I  EXEMPLES
TIPUS DE VARIETATS

Temps

Diacrònica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua entre persones de diferents èpoques o generacions. Per exemple, entre els valencianoparlants del s. XIX i del s. XXI.

(A) Varietats històriques

Espai

Diatòpica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua entre persones de regions, comarques, ciutats diferents del domini lingüístic. Per exemple, entre els valencianoparlants d'Elx i d'Alzira, els parlants de Barcelona i Lleida.

(B) Varietats geogràfiques
(també anomenades dialectes)

Grup social

Diastràtica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua entre persones que pertanyen a grups socials diversos. Per exemple, entre un periodista i un llaurador.

(C) Varietats socials

Situació comunicativa 

Diafàsica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua segons la situació comunicativa. Per exemple, entre el llenguatge jurídic i el llenguatge col·loquial.

(D) Varietats estilístiques (també anomenades varietats funcionals o registres)
- - - - -
Escolta l'acudit enregistrat com a exemple de variació estilística: 

Descarregueu si voleu l'àudio