dijous, 4 de desembre del 2014

Literatura i lectura de la 2a avaluació

Activitats de lectura del TIRANT LO BLANC, d’editorial Perifèric    1r bat   14-15

1.       El llibre està dividit en 20 capítols, amb un títol suggeridor i específic. Cada alumne farà el resum d’un capítol, de 150 paraules, on justificarà el perquè del títol i redactarà l’entrada corresponent en el bloc. (0,5 punts)
2.       Farem un control de la lectura el 30-1-2015 (1,5 punts)

Literatura de la 2a avaluació: història i autors de prosa  (±28 pàgines del llibre)

Els moviments culturals i la producció literària (p. 14)
1.       Els primers textos  
2.       Ramon Llull i la creació de la prosa literària
3.       La historiografia medieval: les cròniques
4.       El gènere narratiu: Blandín de Cornualla i La història de Jacob Xalabín
5.       La literatura religiosa i moralitzant (p. 22):
Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis , Anselm Turmeda, Vicent Ferrer
6.       L'Humanisme: Bernat Metge i Antoni Canals (p. 25)
7.       La novel·la cavalleresca (p. 33): Tirant lo Blanc, Curial i Güelfa
8.       Isabel de Villena (p. 40)
9.       Roís de Corella (p. 41)
La Cancelleria Reial (tema no contingut al llibre. Estudieu-lo, per exemple, en Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Cancelleria_reial

Activitats de literatura de Les veus del temps,  prosa medieval

Cal llegir els 48 textos de prosa medieval , en treballarem 15 a classe que ens serviran de model.  Tingueu present que en l’examen de literatura pot eixir-ne un dels 48. El control de literatura serà el 13-2-15

<102 pàgines de lectures de prosa medieval adaptada al valencià actual>
Ramon Llull -9 pàg.-
01.-Llibre de les bèsties: Exemple de l'agró, els carrancs i els peixos (p. 71)
02.-Llibre de les bèsties: Exemple de la llebre i el lleó (p. 73)
03.-Llibre d'Evast i Blanquerna: De l'ordenament que el papa Blanquerna féu en sa cort (cap. LXXIX) (p. 74)
04.-Llibre d'amic i amat (p. 77)
05.-Llibre de l'orde de cavalleria (p. 78)
Les cròniques -10 pàg.- 
06.-Llibre dels fets, de Jaume I: Jaume I és ferit per una sageta (p. 81)
07.-Llibre dels fets, de Jaume I: La conquesta de València (p. 82)
08.-Crònica de Ramon Muntaner: Problemes del matrimoni format pel rei Pere el Catòlic i Maria de Monpeller, pares del rei Jaume I (Cap. III) (p. 84)
09.-Crònica de Ramon Muntaner: Els cavallers de la mort i la batalla de Gallano (Cap. CXCI) (p. 86)
10.-Crònica de Ramon Muntaner: Na Mercadera, una dona que esdevé heroïna popular (Cap. CXXIV) (p. 89)
Llibres de Cavalleria -7 pàg.-
11.-Blandín de Cornualla: El desencantament de la donzella (p. 91)
12.-Jacob Xalabín: Com la senyora Nerguis va entrar dins la torre... (Cap. VIII) (p. 94)
13.-Jacob Xalabín: Com Jacob Xalabín i la senyora Nerguis recuperaren el coneixement... (Cap. IX) (p. 97)
Literatura religiosa i moral -19 pàg.-
14.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Faula del lleó i el seu fill (p. 99)
15.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com educar els jóvens ganduls (p. 102)
16.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra aquells qui amb art especial es fan bells hòmens contra tota natura (p. 103)
17.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra els vicis reprensibles en els vestits i en els calçats (p. 104)
18.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com Déu creà la llengua a la dona (p. 104)
19.-Dotzé d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Exemple del mercader ambiciós i el diable (p. 105)
20.-Disputa de l'ase, Anselm Turmeda: Del sisé i seté pecats mortals, que són enveja i peresa (p.112)
21.-Sermons, Vicent Ferrer: El seté manament, no faràs fornicació (p. 114)
22.-Sermons, Vicent Ferrer: L'alletament dels fills (p. 115)
23.-Sermons, Vicent Ferrer: El perill de les romeries (p. 116)
24.-Sermons, Vicent Ferrer: El martiri de Santa Caterina (p. 116)
25.-Sermons, Vicent Ferrer: Visió de la mort (p. 118)
26.-Sermons, Vicent Ferrer: El judici final (p. 119)
Humanisme -7 pàg.-
27.-Lo Somni, Bernat Metge: L'aparició del rei En Joan d'Aragó (p. 121)
28.-Lo Somni, Bernat Metge: Sobre la naturalesa perversa de la dona (p. 123)
29.-Lo Somni, Bernat Metge: En defensa de les dones (p. 126)
Novel·la cavalleresca -36 pàg.-
Tirant lo Blanc, Joanot Martorell:
30.-El combat de Tirant contra un gos alà (Cap. LXVIII) (p. 171)
31.-Lletra de batalla de Tirant (Cap. LXXIX) (p. 173)
32.-Combat amb Tomàs de Muntalbà (Cap. LXXXI-LXXXII) (p. 174)
33.-Tirant s'enamora de Carmesina (Cap. CXVII-CXVIII) (p. 177)
34.-Declaració d'amor amb l'espill (Cap. CXXVI-CXXVII) (p. 181)
35.-Sobre València (Cap. CCCXXX) (p. 183)
36.-Tirant, comandant de l'exèrcit (Cap. CDXVIII)
37.-Tirant venç una dolça batalla i per força d'armes entra en el castell (Cap. CDXXXV i dos més) (p. 188)
38.-La mort de Tirant (Cap. CDLXVII) (p. 190)
Curial i Güelfa, anònim:
39.-Infantesa de Curial (p. 194); 
40.-La Güelfa s'enamora de Curial (p. 195)
41.-Curial s'acomiada de la Güelfa (p. 196)
42.-Curial i Festa arriben a un monestir de monges (p. 197)
43.-Curial i el rei d'Aragó (p. 199)
44.-Curial i el Sanglier demanen al rei que els concedisca batalla a ultrança (p. 201)
45.-Curial venç el capità dels turcs (p. 203)
Isabel de Villena -4 pàg.-
46.-Vita Christi: Com el Senyor començà a predicar i fer miracles (Cap. CXII) (p. 238)
47.-Vita Christi: Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seua amor i coneixença (Cap. CXVII) (p. 239)
Joan Roís de Corella -10 pàg,-
48.-Tragèdia de Caldesa: Explicant un fet casual que li va ocórrer amb una dama (p. 242-251)
- - -

Esquema bàsic per al comentari dels fragments

1. Qui és l'autor/a del fragment llegit: Presenta'l breument. Redacta també algunes línies per a introduir el llibre del qual forma part el fragment que comentes: resum, parts, finalitat, estil general de llengua, aportacions...
2. Quin és el gènere literari concret i el tema del fragment:
2.1 Si és un fragment narratiu, resumeix els principals esdeveniments relatats (1/4 de l'extensió original del text.)
2.2 Si és un fragment de caràcter assagístic, doctrinal, un sermó, etc., basat en l'exposició d'idees, explica la tesi o opinió defensada i els arguments que s'hi donen.
3.  Destaca alguns mots o expressions de cada text, que formen part del registre culte, literari, ja siga pertanyent a la varietat històrica medieval o a l'actual, i explica'ls. Comenta l'estil del fragment o relaciona'l amb les principals característiques de la seua obra.
4.  Com t'imagines l'autor, els destinataris i l'època en què s'escriu i es llegeix aquest text.
5.  Relaciona el fragment (o el llibre de què procedeix) amb textos, pel·lícules, gustos de lectura i altres, modes o costums socials de l'actualitat.