dilluns, 30 de novembre del 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXX)70Demanaren a l’amic quals són los fruits d’amors. Respòs: –Plaers, cogitaments, desigs, sospirs, ànsies, treballs, perills turments, llanguiments. Sens aitals fruits no es lleixa amor tocar a sos servidors.–
R. Llull, Llibre d'amic e amat
 

diumenge, 29 de novembre del 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXIX)69Les vies d’amor són llongues e breus per ço cor amor és clara, pura, nédea, e vera, subtil, simple, forts, diligent, llugorosa, abundosa de novells pensaments e de antics remembraments.


R. Llull, Llibre d'amic e amat

dissabte, 28 de novembre del 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXVIII)68


Estenc  e perllongà l’amic sos pensaments en la granea e en la durabletat de son amat, e no hi atrobà començament, ni mijà, ni fi. E dix l’amat: –Què mesures, foll?–. Respòs l’amic: –Mesur menor ab major, e defalliment ab compliment, e començament amb infinitat, eternitat, per ço que humilitat, paciència, caritat, esperança, ne sien pus forment en ma membrança.


R. Llull, Llibre d'amic e amat