Llengua

1a avaluació: Adequació textual
Teoria i pràctica de l'adequació textual (11 fitxes, 1 presentació amb clau de respostes, 1 àudio i 2 mapes mentals)

2a avaluació: Coherència
Teoria i pràctica de la coherència textual (6 fitxes) + Variació diatòpica
>Practica amb dos àudios la variació dialectal de la llengua

3a avaluació: Cohesió i correcció gramatical
Dossier de COHESIÓ: teoria i pràctica de la sintaxi coordinada i subordinada, dels mecanismes de cohesió lèxica i gramatical, dels signes de puntuació, de l'estil segmentat i cohesionat (activitats de condensació informativa), exercicis de pronoms (14 fitxes).

Llibre recomanat per a practicar i millorar l'expressió escrita:
Quadern de treball. Valencià. Batxillerat.
Editorial Castellnou.
Autores: Montserrat Ferrer i Teresa Canós
ISBN: 978-84-8345-482-4

-