dissabte, 26 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVI)

356Anava l’amic consirós en son amat, e atrobà en la via grans gents e grans companyes qui li demanaven de noves; e l’amic, per ço cor atrobava plaer en son amat, no respòs a ço que li demanaven, e dix que per ço que no es llunyàs de son amat no volia respondre a llurs paraules.

R. Llull, Llibre d’amic e amat