dilluns, 29 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXI)

161Per la especial amor que l’amic havia a l’amat, amava lo bé comú sobre lo bé especial, per ço que comunament fos son amat conegut, lloat, desirat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 28 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLX)

160Demanaren al foll per quals senyals era conegut son amat. Respòs, e dix que per misericòrdia, pietat, estant en volentat essencialment, sens negú camiament.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 27 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLIX)


159En los secrets de l’amic són revelats los secrets de l’amat, e en los secrets de l’amat són revelats los secrets de l’amic. E és questió qual dels dos secrets és major ocasió de revelació.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 26 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLVIII)

158En tristícia ha amor mès l’amic per sobrecogitaments; e cantà l’amat e alegrà’s l’amic con l’hac oït. E fo qüestió quals dels dos fo major ocasió a muntiplicar amor en l’amic.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 25 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLVII)

157Los hòmens qui es depenyen folls per ajustar diners, mouen l’amic a ésser foll per amor; e la vergonya que l’amic ha de les gents a anar con lo foll, dóna manera a l’amic d’on haja amor e preu de les gents. E per açò és questió qual dels dos moviments és major ocasió d’amor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 24 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLVI)

156


Grans hosts e grans companyes se són ajustades de espirits d’amors, e porten senya d’amor, on és la figura e el senyal de llur amat; e no volen menar en llur companyia null home qui sia sens amor, per ço que llur amat no hi prenga deshonor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 23 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLV)

155Les noblees e els honraments e les bones obres de l’amat són tresors e riquees de l’amic; e lo tresor de l’amat són los pensaments, e els desigs, e els turments, e els plors, e els llanguiments que l’amic sosté per honrar e amar son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 22 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLIV)

154


Encontrà l’amic un escuder qui anava consirós e era magre, descolorit e pobrement vestit; e saludà l’amic dient que Déus l’endreçàs a trobar son amat. E l’amic li demanà en què l’havia conegut. E l’escuder li dix que los uns secrets d’amors revelen los altres, e per açò han coneixença, los amadors, los uns dels altres.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 21 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLIII)

153Blasmava l’amic los cristians con no meten lo nom de son amat, Jesucrist, primerament en llurs lletres, per ço que li faessen la honor que els sarraïns fan a Mafumet, qui fo home galiador, al qual fan honor con lo nomenen primerament en llurs lletres. 


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 20 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLII)

152Tant  plorà e cridà l’amic a son amat, tro que l’amat davallà de les altees sobiranes dels cels, e venc en terra plorar, e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens a amar, e a conèixer, lloar, sos honraments.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 19 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLI)


151Vedà la paraula l’amat a son amic, e aconsolava’s l’amic en l’esguardament de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 18 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CL)

150


Jurava l’amic a l’amat que per sa amor amava e sostenia treballs e passions, e per açò pregava l’amat que l’amàs, e de sos treballs passió hagués. Jurà l’amat que natura e proprietat era de sa amor que amàs tots aquells que l’amassen, e que hagués pietat d’aquells qui per sa amor treball sostenien. Alegrà’s l’amic, e consolà’s en la natura e en la proprietat essencial de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 17 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLIX)

149
Cantava l’amat, e deïa: – Endrecen-se los meus lloadors en lloar mes valors, e los enemics de mos honraments turmenten-los e han-los en menyspreament. E per açò he tramès a mon amic, que planga e plor ma deshonor. E els seus plants e els seus plors són nats de mes amors.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 16 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLVIII)

148
Deïa l’amic: – Vestit són de drap, vilment, mas amor vest de plaers, pensaments, mon cor, e lo cos de plors, llanguiments, passions. –
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 15 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLVII)

147Escarnien e reprenien les gents l’amic per ço cor anava con a foll per amor. E l’amic menyspreava llurs escarns, e reprenia les gents per ço cor no amaven son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 14 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLVI)

146


Creada ha Déus la nit a cogitar e a vetllar l’amic en les noblees de son amat; e cuidava’s l’amic que l’hagués creada a reposar e a dormir aquells qui són treballats per amor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 13 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLV)

145

Plorava l’amic per ço que havia perdut, o no era qui el pogués consolar per ço car sos perdiments eren inrecuperables.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 12 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLIV)

144Plany-se l’amic, e clama’s lo cor de calor d’amor. Mor-se l’amic, plora’l l’amat, e dóna-li consolació paciència, esperança guardó.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 11 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLIII)

143Si veus amador honrat de nobles vestiments, honrat per vanaglòria, gras per menjar e dormir, sàpies que en aquell veus damnació e turments. E si veus amador pobrement vestit, menyspreat per les gents, descolorit e magre per dejunar e vetllar, sàpies que en aquell veus salvació e perdurable benedicció.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 10 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLII)

142Missatge era l’amic als prínceps crestians, e als infeels, per son amat, per ço que els mostràs la art e els començaments a conèixer, amar l’amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 9 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLI)

141Gabava’s e alegrava’s l’amic en les noblees de son amat; llanguia l’amic per sobrecogitacions e pensaments. E era questió quals sentia pus fortament: o els plaers, o els turments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 8 de febrer del 2016

Fem ràdio a l'institut: apunta-t'hi!

El Dept. de Valencià ha elaborat un projecte per tal d'emetre quatre programes de ràdio en directe online de trenta minuts durant l'hora de pati per a la segona setmana de març. Estem informant alumnes voluntaris des de 3r ESO fins 2n de Batxillerat per tal de crear quatre equips de redacció entre 9 i 18 persones màxim cadascun. Cada nivell realitzarà un programa magazine únic compost per sis espais entre 4 i 5 minuts. Aquests voluntaris haurien de reunir-se en dos ocasions més al llarg de febrer, només per a coordinar-se, ja que el treball de preparació es realitzarà en línia mitjançant DRIVE i si col·laboreu amb podcasts, mitjançant l'aplicació mòbil de SPREAKER. El professor Toni de la Torre coordinarà el projecte i us convida a acudir a dues reunions informatives on podreu inscriure-vos amb el nom i l'e-mail (cal que tingueu compte en Gmail). La primera reunió es farà dilluns, 1 de febrer, a la sala d'actes durant el pati. La segona serà també allí, dimecres 3, a la mateixa hora. Incrustem la presentació que explica una mica el projecte, el calendari, els tipus d'espais a decidir i els papers que podeu assumir. Els aspectes tècnics s'explicaran al llarg de la 2a i la 3a reunió. Per acabar, el Dept. de Valencià tindrà en compte la vostra participació en el projecte repercutint-la en la nota de la 3a avaluació. Els vostres professors us explicaran com. Animeu-vos a participar-hi.

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXL)

140


Passar volia l’amic a la darrerana  fi per la qual amava son amat, e les altres fins donaren-li embargament en son passatge; e per açò llongs desigs e pensaments daven a l’amic tristícia e llanguiment.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 7 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXIX)

139Anava’s l’amic combatre per honrar son amat, e menà en sa companyia  fe, esperança, caritat, justícia, prudència, fortitudo, temprança, amb què vencés los enemics de son amat; e fóra vençut l’amic si no li ajudàs son amat a significar ses nobilitats.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 6 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXVIII)

138Oblidà l’amic tot ço qui és dejús lo sobirà cel, per ço que l’enteniment pogués pus alt pujar a conèixer l’amat, lo qual la volentat desija preïcar, contemplar.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 5 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXVII)

137


Demanaren a l’amic de què neixia amor, ni de què vivia, ni per què moria. Respòs l’amic que amor neixia del remembrament, e vivia de intel·ligència, e moria per oblidament.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 4 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXVI)

136

Deïa l’amic a les gents aquestes paraules: – Qui vertaderament remembra mon amat, oblida en les circumstàncies de son remembrament totes coses; e qui totes coses oblida per membrar son amat, de totes coses lo defèn mon amat, e part li dóna de totes coses. –

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 3 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXV)

135

Deïa l’amic al seu car amat que li mostràs manera con lo pogués fer conèixer, e amar e lloar a les gents. Omplí l’amat son amic de devoció, paciència, caritat, tribulacions, pensaments, sospirs e plors, e en lo cor de l’amic fo audàcia en lloar son amat, e en sa boca foren llaors de son amat, e en sa volentat fo menyspreament de lo blasme de les gents qui jutgen falsament.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 2 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXIV)

134Deïa l’amat que en aquells llocs on és més temut a lloar, lo lloàs e l’escusàs. Deïa l’amic que d’amor lo bastàs. Responia l’amat que per sa amor s’era encarnat e penjat per morir.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 1 de febrer del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXIII)

133


Pregava l’amat son amic que no l’oblidàs. Deïa l’amic que no el podia oblidar, pus que no el podia innorar.

R. Llull, Llibre d’amic e amat