divendres, 25 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLV)

355Estava l’amic, un dia, en oració, e sentí que sos ulls no ploraven; e per ço que pogués plorar, tramès sa cogitació cogitar en diners, fembres, fills, viandes, vanaglòria; e atrobà en son enteniment que més gents han a servidors cascunes de les coses damunt dites, que no ha son amat. E per açò foren sos ulls en plors, e sa ànima en tristícia e en dolor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat