divendres, 30 de novembre del 2018

Accents diacrítics


Ací us deixe un enllaç a un vídeo de la Diputació de València on s'expliquen, d'una forma clara i concisa, els casos de mots amb accent diacrític. Després de la reforma mampresa per l'IEC i l'AVL, s'ha reduït notablement el nombre de casos amb accent diacrític.

dimecres, 14 de novembre del 2018

Jaume Roig

L'altre dia vam treballar sobre un passatge de L'Espill, de Jaume Roig. N'he trobat aquesta locució, feta per Raimon, on es palesa el ritme de les noves rimades comediades, a més de la fantàstica entrada del blog "L'illa dels pensaments", de Toni Picazo. Un plaer. Gaudiu-ne.

dimarts, 23 d’octubre del 2018

Els dijous de Sant Vicent Ferrer

El mes passat s'encetà el cicle de conferències organitzat per l'AVL i la Universitat de València al voltant de la figura del nostre predicador més insigne. Des d'ara, i fins a setembre de 2019, tindrem l'oportunitat d'aprendre dels experts en la figura de Sant Vicent. 

De fet, aquest dijous, 25 d'octubre, podem assistir a la segona conferència del cicle: Viure la València de sant Vicent Ferrer, a càrrec de Rafael Narbona Vizcaíno.
Si hi aneu, ja sabeu: ressenya al portafoli. Treball extra, puntuació extra. I, sobretot, més enllà de la nota, voldríem que començàreu a interessar-vos pels nostres autors, per la nostra literatura. Ix a compte.

divendres, 28 de setembre del 2018

Mètrica

Ací us deixe un enllaç sobre mètrica, elaborat per Joan Florit, ben interessant i esclaridor. Si teniu dubtes, els aclarim a classe.

dilluns, 5 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXVI)

366


Finalitza ací el nostre homenatge a mestre Ramon Llull , durant 365 dies hem fet una entrada diària del Llibre d'Amic e Amat, començant en setembre de 2015 i acabant el 5 de desembre de 2016, en el 700 aniversari de la seua mort.

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXV)

365


—Digues, foll, ¿què és aquest món?—. Respòs: —Presó dels amadors, servidors de mon amat—. —¿E qui els met en presó?—. Respòs: —Consciència, amor, temor, renunciament, contricció, companyia d’àvol gent; e és treball sens guardó, on és puniment.—


Cor Blanquerna havia a tractar del Llibre de la Art de contemplació, per açò volc finir lo Llibre de l’amic e l’amat, lo qual és acabat a glòria e llausor de nostre Senyor Déus.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 4 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXIV)

364Amor escalfava e aflamava l’amic en membrança de son amat. E l’amat lo refredava ab llàgremes e plors, e ab oblidament dels delits d’aquest món, e ab renunciament dels vans honraments. E creixien les amors con l’amic membrava per qui sostenia llangors, tribulacions, ni los hòmens mundans per qui sostenien treballs, persecucions.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 3 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXIII)

363Embriagava’s l’amic de vi, qui membrava, entenia e amava l’amat. Aquell vi amarava l’amat ab sos plors e ab les llàgremes de son amic.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 2 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXII)

362—Digues, foll, ¿per què parles tan subtilment?—. Respòs: —Per ço que sia ocasió a exalçar enteniment e les noblees de mon amat, e perquè per més hòmens sia honrat, amat e servit.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 1 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXI)

361Encontraren-se dos amics. La un mostrava son amat, e l’altre l’entenia. E era questió, qual d’amdós era pus prop a son amat. E per la solució, l’amic havia coneixença de la demostració de la trinitat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 30 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLX)

360Demanaren a l’amic, amor en qual era major: o en l’amic qui vivia, o en l’amic qui moria. Respòs que en l’amic qui moria. —Per què?—. —Per ço cor no pot ésser major en amic qui mor per amor, e pot-ho ésser en amic qui viu per amor.—


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 29 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIX)

359
—Digues, foll, ¿què són treballs, plants, sospirs, plors, tribulacions, perills, en amic?—. Respòs: —Plaer d’amat—. —Per què?—. —Per ço que en sia més amat, e l’amic més guardonat.—
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 28 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVIII)

358
—Digues, foll, què és religió?—. Respòs: —Nedeetat de pensa e desirar morir per honrar mon amat, e renunciar al món per ço que no haja embargament a contemplar-lo e a dir veritat de sos honraments.—R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 27 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVII)

357Era l’amic dintre e defora cobert d’amor, e anava cercar son amat. Deïa-li amor: —On vas, amador?—. Respòs: —Vaig a mon amat per ço que tu sies major.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 26 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVI)

356Anava l’amic consirós en son amat, e atrobà en la via grans gents e grans companyes qui li demanaven de noves; e l’amic, per ço cor atrobava plaer en son amat, no respòs a ço que li demanaven, e dix que per ço que no es llunyàs de son amat no volia respondre a llurs paraules.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 25 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLV)

355Estava l’amic, un dia, en oració, e sentí que sos ulls no ploraven; e per ço que pogués plorar, tramès sa cogitació cogitar en diners, fembres, fills, viandes, vanaglòria; e atrobà en son enteniment que més gents han a servidors cascunes de les coses damunt dites, que no ha son amat. E per açò foren sos ulls en plors, e sa ànima en tristícia e en dolor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 24 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIV)

354—Digues, foll, ¿qual és la major e la pus noble amor que sia en creatura?—. Repòs: — Aquella qui és una ab lo creador—. —Per què?—. —Per ço cor lo creador no ha en què pusca fer pus noble creatura.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 23 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIII)

353Amava la volentat de l’amic si mateixa, e l’enteniment demanà-li si era pus semblant a son amat en amar si mateixa o en amar son amat, con sia cosa que son amat sia pus amant si mateix que nulla altra cosa. E per açò és questió, segons qual responsió la volentat poc respondre a l’enteniment pus vertaderament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 22 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLII)

352Al dia del judici dirà l’amat que hom triï a una part ço que en aquest món li ha donat; e a altra part sia triat ço que hom ha donat al món, per ço que sia vist con coralment és estat amat, ni qual dels dos dons és pus noble e de major cantitat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 21 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLI)

351Angoixós  e plorós anava l’amic encercar son amat per vies sensuals e per carreres intel·lectuals. E és questió, en qual dels dos camins entrà primerament dementre cercava son amat, ni en qual l’amat se mostrà a l’amic pus declaradament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 20 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCL)

350
Teologia e Filosofia, Medicina e Dret encontraren l’amic, qui els demanà de noves si havien vist son amat. Teologia plorava, Filosofia dubtava, Medicina e Dret s’alegraven. E és questió què signifiquen cascú dels quatre significats a l’amic qui va cercar son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat