dijous, 16 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIX)

269Veïa l’amic en nombre de un e de tres major concordança que en altre nombre, per ço cor tota forma corporal venia de no ésser a ésser, per lo nombre damunt dit. E per açò l’amic esguardava la unitat e la trinitat de son amat per la major concordança de nombre.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 15 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXVIII)

268Lloava l’amic son amat, e deïa que si son amat ha major possibilitat a perfecció e major impossibilitat a imperfecció, cové que son amat sia simple, pura actualitat en essència e en operació. On, dementre que l’amic enaixí lloava son amat, li era revelada la trinitat de son amat.R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 14 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXVII)

267Si fos falsetat ço per què l’amic pot més amar son amat, fóra veritat ço per què l’amic no pot tant amar son amat; e si açò fos enaixí, seguira’s que defalliment fos de major e de veritat en l’amat, e hagra en l’amat concordança de falsedat e menor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 13 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXVI)

266Digueren a l’amic que si corrupció, qui és contra ésser, en ço qui és contra generació, qui és contra no ésser, era eternalment corrompent corromput, impossible cosa seria que no ésser ni fi se concordàs ab la corrupció ni el corromput. On, per estes paraules, l’amic viu en son amat generació eternal.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 12 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXV)

265Los secrets de son amat veïa l’amic, per diversitat, concordança, qui li revelaven pluralitat, unitat en son amat, per major conveniment de essència sens contrarietat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 11 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIV)

264Esguardava l’amic son amat en la major diferència e concordança de virtuts, e en la major contrarietat de virtuts e de vicis, e en ésser perfecció, qui es covenen pus fortment sens defalliment e no ésser, que ab defalliment e ab no ésser.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 10 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIII)

263


Plorava e havia tristícia l’amic con veïa a los infeels innorantment perdre son amat; e alegrava’s en la justícia de son amat, qui turmentava aquells qui el coneixien e li eren desobedients. E per açò fo-li feta questió, qual era major: o sa tristícia, o sa alegrança, ni si havia major benanança con veïa honrar son amat, o major malanança con lo veïa deshonrar.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 9 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXII)

262–Digues, foll, ¿què faïa ton amat ans que el món fos?–. Respòs: –Convenia’s a ésser per diverses propietats eternals, personals, infinides, on són amic e amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 8 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXI)

261Vestí’s l’amat del drap on era vestit son amic, per ço que fos son companyó en glòria, eternalment. E per açò l’amic desirà tots jorns vermells vestiments, per ço que el drap sia mills semblant als vestiments de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 7 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLX)

260Fa l’amat a son amic dos, semblants a si mateix, amats, en honraments e valor. E enamora’s l’amic de tots tres egualment; jatsia que l’amor sia una tan solament, a significança de la unitat, una en tres amats essencialment.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 6 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLIX)

259

Denant  amor està l’amat, e detràs l’amat està l’amic. E per açò l’amic no pot pervenir a amor tro que ha passats sos pensaments e sos desirers per l’amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 5 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLVIII)

258A la dreta part d’amor està l’amat, e l’amic està a la sinestra; e per açò, sens que l’amic no pas per amor, no pot pervenir a son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 4 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLVII)

257Sobre amor està molt altament l’amat, e dejús amor està molt baixament l’amic. E amor, qui està en lo mig, davalla l’amat a l’amic, e puja l’amic a l’amat. E del davallament e pujament pren començament la amor per la qual llangueix l’amic e és servit l’amat.R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 3 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLVI)

256Sembrava l’amat diverses sements en lo cor de son amic, d’on neixia, e fullava e floria un fruit, tan solament. E és questió si d’aquell fruit poden néixer diverses sements.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 2 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLV)

255Falses lloadors blasmaven un dia l’amic en presència de son amat. Havia l’amic paciència, e l’amat justícia, saviea, poder. E l’amic amà més ésser blasmat e reprès, que ésser negun dels falses blasmadors.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 1 de juny del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLIV)

254–Si tu, foll, dius veritat, seràs per les gents ferit e escarnit, reprès, turmentat e mort–. Respòs: –Segons aitals paraules se segueix que si deïa falsies fos lloat amat, servit, honrat per les gents, e defès dels amadors de mon amat.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat