dimarts, 29 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIX)

359
—Digues, foll, ¿què són treballs, plants, sospirs, plors, tribulacions, perills, en amic?—. Respòs: —Plaer d’amat—. —Per què?—. —Per ço que en sia més amat, e l’amic més guardonat.—
R. Llull, Llibre d’amic e amat