dimecres, 30 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XIII)13

Encercava l’amic qui recontàs a son amat con ell per sa amor sostenia greus treballs e moria; e atrobà son amat qui lligia en un llibre on eren escrites totes les llangors que amor li donava per son amat, e tots los grats que n’havia.


R. Llull, Llibre d'amic e amat

dimarts, 29 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XII)12

—Digues, foll per amor, ¿e qual cosa és pus visible: o l’amat en l’amic, o l’amic en l’amat?—. Respòs, e dix que l’amat és vist per amors, e l’amic per sospirs e per plors, e treballs e dolors.


R. Llull, Llibre d'amic e amat

dilluns, 28 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XI)11

—Amic foll, ¿per què destruus ta persona e despens tos diners, e lleixes los delits d’aquest món e vas menyspreat enfre les gents? —. Respòs: —Per honrar los honraments de mon amat, qui per més hòmens és desamat, deshonrat, que honrat e amat.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat