divendres, 2 de desembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXII)

362—Digues, foll, ¿per què parles tan subtilment?—. Respòs: —Per ço que sia ocasió a exalçar enteniment e les noblees de mon amat, e perquè per més hòmens sia honrat, amat e servit.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat