dimarts, 28 de maig del 2013

La cohesió textual en valencià

Durant aquest trimestre hem estat practicant la cohesió textual. Començàrem pels connectors coordinants i subordinants i després ens vam fixar en els procediments de cohesió gramatical i lèxica, en l'estil oracional (segmentat i cohesionat) i ens els usos dels signes de puntuació. Abans d'acabar el curs, només quedaria practicar la combinació dels pronoms com a elements cohesionadors, que solen presentar per a vosaltres algunes dificultats d'ús. Per tal que pugueu revisar teoria i pràctica d'aquests temes, pengem al blog des de DRIVE l'enllaç al dossier de fulls que us hem lliurat al llarg d'aquestes setmanes. Cada grup tindrà en compte només aquell material que haja vist a classe ja que no tots hem abordat els mateixos temes. D'altra banda, el document d'exercicis de cohesió que conté 18 pàgines no s'ha utilitzat de manera completa a classe (21A-T), però sí que us pot servir per a repassar abans del control d'avaluació.
- - - - - -
1. Clica ací per anar a tot el dossier de COHESIÓ. (En DRIVE: 7 documents descarregables)
2. Documents que són també a Scribd: Teoria de la cohesió gramatical, lèxica, l'estil i els signes de puntuació (10 pàgines); pràctica de la cohesió gramatical i lèxica (18 pàgines)
- - - - - -
Per a professors: "L'estil cohesionat. La gramàtica a 1r de Batxillerat" (Apunt de blog)
- - - - - -