dijous, 12 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LII)52


Dix l’amic a l’amat: –Anc no fugí ni em partí de tu a amar, despús que t’haguí conegut; car en tu, e per tu, e ab tu fui on que fos –. Respòs l’amat: –Ni io, despús que tu m’haguist conegut e amat, no t’oblidé, ni null temps no fiu contra tu engan ni falliment.–
R. Llull, Llibre d'amic e amat