dijous, 31 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXCII)

192Venc temptació a l’amic per ço que li absentàs son amat, e que la memòria se despertàs e recobràs la presència de son amat, membrant aquell pus fortament que no l’havia membrat, per ço que l’enteniment més a ensús fos llevat a entendre, e la volentat a amar, son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat