dimarts, 22 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXIII)

183Llevava l’amat l’enteniment a entendre ses altees, per ço que l’amic enclinàs son remembrament a membrar sos defalliments, la volentat los menyspreàs e pujàs amar los acabaments de l’amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat