dilluns, 5 de desembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXVI)

366


Finalitza ací el nostre homenatge a mestre Ramon Llull , durant 365 dies hem fet una entrada diària del Llibre d'Amic e Amat, començant en setembre de 2015 i acabant el 5 de desembre de 2016, en el 700 aniversari de la seua mort.

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXV)

365


—Digues, foll, ¿què és aquest món?—. Respòs: —Presó dels amadors, servidors de mon amat—. —¿E qui els met en presó?—. Respòs: —Consciència, amor, temor, renunciament, contricció, companyia d’àvol gent; e és treball sens guardó, on és puniment.—


Cor Blanquerna havia a tractar del Llibre de la Art de contemplació, per açò volc finir lo Llibre de l’amic e l’amat, lo qual és acabat a glòria e llausor de nostre Senyor Déus.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 4 de desembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXIV)

364Amor escalfava e aflamava l’amic en membrança de son amat. E l’amat lo refredava ab llàgremes e plors, e ab oblidament dels delits d’aquest món, e ab renunciament dels vans honraments. E creixien les amors con l’amic membrava per qui sostenia llangors, tribulacions, ni los hòmens mundans per qui sostenien treballs, persecucions.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 3 de desembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXIII)

363Embriagava’s l’amic de vi, qui membrava, entenia e amava l’amat. Aquell vi amarava l’amat ab sos plors e ab les llàgremes de son amic.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 2 de desembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXII)

362—Digues, foll, ¿per què parles tan subtilment?—. Respòs: —Per ço que sia ocasió a exalçar enteniment e les noblees de mon amat, e perquè per més hòmens sia honrat, amat e servit.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 1 de desembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLXI)

361Encontraren-se dos amics. La un mostrava son amat, e l’altre l’entenia. E era questió, qual d’amdós era pus prop a son amat. E per la solució, l’amic havia coneixença de la demostració de la trinitat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 30 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLX)

360Demanaren a l’amic, amor en qual era major: o en l’amic qui vivia, o en l’amic qui moria. Respòs que en l’amic qui moria. —Per què?—. —Per ço cor no pot ésser major en amic qui mor per amor, e pot-ho ésser en amic qui viu per amor.—


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 29 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIX)

359
—Digues, foll, ¿què són treballs, plants, sospirs, plors, tribulacions, perills, en amic?—. Respòs: —Plaer d’amat—. —Per què?—. —Per ço que en sia més amat, e l’amic més guardonat.—
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 28 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVIII)

358
—Digues, foll, què és religió?—. Respòs: —Nedeetat de pensa e desirar morir per honrar mon amat, e renunciar al món per ço que no haja embargament a contemplar-lo e a dir veritat de sos honraments.—R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 27 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVII)

357Era l’amic dintre e defora cobert d’amor, e anava cercar son amat. Deïa-li amor: —On vas, amador?—. Respòs: —Vaig a mon amat per ço que tu sies major.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 26 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVI)

356Anava l’amic consirós en son amat, e atrobà en la via grans gents e grans companyes qui li demanaven de noves; e l’amic, per ço cor atrobava plaer en son amat, no respòs a ço que li demanaven, e dix que per ço que no es llunyàs de son amat no volia respondre a llurs paraules.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 25 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLV)

355Estava l’amic, un dia, en oració, e sentí que sos ulls no ploraven; e per ço que pogués plorar, tramès sa cogitació cogitar en diners, fembres, fills, viandes, vanaglòria; e atrobà en son enteniment que més gents han a servidors cascunes de les coses damunt dites, que no ha son amat. E per açò foren sos ulls en plors, e sa ànima en tristícia e en dolor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 24 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIV)

354—Digues, foll, ¿qual és la major e la pus noble amor que sia en creatura?—. Repòs: — Aquella qui és una ab lo creador—. —Per què?—. —Per ço cor lo creador no ha en què pusca fer pus noble creatura.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 23 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIII)

353Amava la volentat de l’amic si mateixa, e l’enteniment demanà-li si era pus semblant a son amat en amar si mateixa o en amar son amat, con sia cosa que son amat sia pus amant si mateix que nulla altra cosa. E per açò és questió, segons qual responsió la volentat poc respondre a l’enteniment pus vertaderament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 22 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLII)

352Al dia del judici dirà l’amat que hom triï a una part ço que en aquest món li ha donat; e a altra part sia triat ço que hom ha donat al món, per ço que sia vist con coralment és estat amat, ni qual dels dos dons és pus noble e de major cantitat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 21 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLI)

351Angoixós  e plorós anava l’amic encercar son amat per vies sensuals e per carreres intel·lectuals. E és questió, en qual dels dos camins entrà primerament dementre cercava son amat, ni en qual l’amat se mostrà a l’amic pus declaradament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 20 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCL)

350
Teologia e Filosofia, Medicina e Dret encontraren l’amic, qui els demanà de noves si havien vist son amat. Teologia plorava, Filosofia dubtava, Medicina e Dret s’alegraven. E és questió què signifiquen cascú dels quatre significats a l’amic qui va cercar son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 19 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLIX)

349Esguardava l’amic si mateix per ço que fos mirall on veés son amat, e esguardava son amat per ço que li fos mirall on hagués coneixença de si mateix. E és questió, qual dels dos miralls era son enteniment pus acostat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 18 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLVIII)

348Ab frevor e temor anava l’amic en son viatge honrar son amat: frevor lo portava, temor lo conservava. Dementre que l’amic enaixí anava, trobà sospirs e plors qui li aportaven saluts de son amat. E és questió per qual de tots quatre fo mills assolaçat l’amic en son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 17 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLVII)

347


Contemplant l’amic son amat, s’assubtilava en son enteniment, e enamorava’s en sa volentat. E és questió, per qual dels dos assubtilava pus fortment sa  remembrança a remembrar son amat.assubtilava: tornava subtil


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 16 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLVI)

346Denant l’amic deïen un jorn mal de son amat, sens que l’amic no hi repòs ni excusà son amat. E és questió, qual és pus encolpat: o els hòmens qui blasmaven l’amat, o l’amic qui callava e no escusava son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat