dimecres, 16 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXVII)

177Demanaren a l’amic en què coneixia la sentència de son amat. Respòs que en la egualtat de plaers e llanguiments, a la qual son amat jutjava sos amadors. 

R. Llull, Llibre d’amic e amat