divendres, 25 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXVI)

186Estava l’amic pensiu e embarbesclat con podien pendre començament sos treballs de les noblees de son amat, qui ha en si mateix tanta benauirança.

R. Llull, Llibre d’amic e amat