dijous, 17 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXVIII)

178–Digues, foll, ¿qui sap més d’amor: o aquell que n’ha plaer, o aquell que n’ha treballs e llanguiments?–. Respòs, e dix que la u sens l’altre no en pot haver coneixença.

R. Llull, Llibre d’amic e amat