diumenge, 20 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXI)

181Complanyia’s l’amic de son amat, con tant greument lo faïa turmentar a amor; e escusava’s l’amat muntiplicant a l’amic treballs e perills, pensaments, e llàgremes, e plors.

R. Llull, Llibre d’amic e amat