dilluns, 21 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXII)

182–Digues, foll, ¿per què escuses los culpables?–. Respòs: –Per ço que no sia semblant als acusants los innocents e els culpables.–


R. Llull, Llibre d’amic e amat