dimecres, 23 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXIV)

184
Cantava l’amic de son amat, e 
deïa, que tant li portava bona 
volentat, que totes les coses que 
aïrava per sa amor li eren plaents e benanances majors que les coses que amava sens la amor de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat