dilluns, 28 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXIX)

189
–Digues, foll, ¿de què es fa la major comparació e semblança?–. Respòs: –D’amic e amat–. Demanaren-li per qual raó. Respòs que per amor, qui estava enfre amdós.

R. Llull, Llibre d’amic e amat