dilluns, 14 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXV)

175
–Digues, home qui vas con a foll per amor, ¿tro a quant de temps seràs serf e sotmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments?–. Respòs: –Tro al temps que mon amat, de l’ànima e del cos farà en mi departiment.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat