dijous, 3 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXIV)

164–Digues, amador, ¿en què has més de enteniment: o en entendre veritat, o falsetat?–. Respòs que en entendre veritat. –Per què?– . –Car entén falsetat per ço que pusca mills entendre veritat.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat