dilluns, 7 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXVIII)

168Encontrà l’amic son amat. Conec l’amic son amat, e plorà. Reprès l’amat son amic per ço cor no plorava ans que l’hagués conegut, e demanà-li en què l’havia conegut, pus que no plorava. Respòs l’amic que en lo remembrament e en l’enteniment, e en sa volentat, on fo multiplicament encontinent que fo present a sos ulls corporals.

R. Llull, Llibre d’amic e amat