dimecres, 2 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXIII)

163
–Digues, foll, ¿en què et sents major volentat: o en amar, o en aïrar?–. Respòs que en amar, per ço cor aïrava per tal que pogués amar.


R. Llull, Llibre d’amic e amat