dimarts, 1 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXII)

162


Amor e desamor s’encontraren en un verger on parlaven secretament l’amic e l’amat; e amor demanà a desamor per qual entenció era venguda en aquell lloc, e respòs desamor que per desenamorar l’amic e per deshonrar l’amat. Molt desplac a l’amat e a l’amic ço que deïa desamor, e muntiplicaren amor per ço que vencés e destruís desamor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat