dissabte, 19 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXX)

180–Digues, foll, ¿per què escuses amor con treballa e turmenta ton cos e ton cor?–. Respòs: –Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat