divendres, 4 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXV)

165


Apercebé l’amic que era amat per son amat, e demanà a l’amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà l’amat que, en sa essència, no han diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix l’amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria sa misericòrdia de ses llangors. E respòs l’amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab aquelles honràs pus perfetament sa amor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat