divendres, 18 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXIX)

179Demanaren a l’amic per què no s’escusava dels falliments e de los falsos crims que les gents l’acusaven. Respòs que a escusar havia son amat que les gents blasmaven falsament, e que home on pot caer engan e error, no és quaix digne de nulla escusació.
R. Llull, Llibre d’amic e amat