dissabte, 14 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXVI)

236Demanaren a l’amic qui era son amat. Respòs que ço qui el faïa amar, desirar, llanguir, sospirar, plorar, escarnir, morir.

R. Llull, Llibre d’amic e amat