dijous, 5 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXVII)

227Deïa l’amic: –No es cuid mon amat que jo sia departit a amar altre amat; cor amor m’ha tot ajustat a amar un amat tan solament–. Respòs l’amat, e dix: –No es cuid mon amic que jo sia amat e servit per ell tan solament, ans he molts amadors per qui són amat pus fortment e pus llongament que per sa amor.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat