dissabte, 21 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLIII)

243Turmentava amor l’amic, per lo qual turment plorava e planyia l’amic. Cridava’l son amat que s’acostà’s a ell per ço que sanàs. On, pus l’amic a son amat s’acostava, pus fortment amor lo turmentava, cor més d’amor sentia. E cor més de plaers sentia on més amava, pus fortment l’amat de sos llanguiments lo sanava. 


R. Llull, Llibre d’amic e amat