dimarts, 3 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXV)

225Volc pujar molt altament la volentat de l’amic per ço que molt amàs son amat, e manà a l’enteniment que pujàs a tot son poder; e l’enteniment ho manà al remembrament. E tots tres pujaren contemplar l’amat en sos honraments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat