dimecres, 4 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXVI)

226Partí’s volentat de l’amic, e donà’s a l’amat; e l’amat mès en presó la volentat en l’amic, per ço que fos per ell amat e servit.

R. Llull, Llibre d’amic e amat