dijous, 19 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLI)

241


–Digues, foll, ¿d’on has tes necessitats?–. Respòs: –De pensaments, e de desirar, adorar, treballar, perseverança–. 
–E d’on has totes aquestes coses?–. Respòs: –D’amor–. 
–E d’on has amor?–. –De mon amat–. –E d’on has ton amat?–. –De si mateix tan solament.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat