divendres, 20 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLII)

242Digues, foll, ¿vols ésser franc de totes coses?–. Respòs que hoc, exceptat son amat. –Vols ésser catiu?–. Respòs que hoc: –De sospirs e pensaments, treballs, e perills, e exils, plors, a servir mon amat, al qual són creat per lloar ses valors.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat