dilluns, 23 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLV)

245–Digues, foll, què és solitudo?–. Respòs: –Solaç e companyia d’amic e amat–. –¿E què és solaç e companya?–. Respòs que solitudo estant en coratge d’amic qui no membra mas tan solament son amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat