dissabte, 7 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXIX)

229En lo cor de l’amic s’ajusten los nobles capteniments de l’amat, e muntipliquen los pensaments e els treballs de l’amic, lo qual fóra finit e mort si l’amat muntiplicàs en los pensaments de l’amic pus de sos honraments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat