diumenge, 29 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLI)

251En la presó de l’amat eren malanances, perills, llanguiments, deshonors, estranyedats, per ço que no embargassen son amic a lloar sos honraments, e a enamorar los hòmens qui l’han en menyspreament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat