dissabte, 28 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCL)

250Morí l’amic per força de gran amor. Soterrà’l en sa terra l’amat, en la qual fo  l’amic resuscitat. E és questió l’amic de qual reebé major do.

R. Llull, Llibre d’amic e amat